Comentarios de lectores/as

Học phí trường mầm non quốc tế và Tiểu Học tại ISSP 2022 - 2023

TV360 Phim (2022-11-03)

En respuesta a Gostei!
  

Học phí trường mầm non quốc tế
Học phí của trường chi trả cho chương trình học được thiết kế riêng cho học sinh ISSP, bao gồm:
Dụng cụ học tập
Các dịch vụ hỗ trợ học sinh, bao gồm: Chương trình bổ trợ Tiếng Anh (EAL), Chương trình hỗ trợ giáo dục đặc biệt (SEN) và các phúc lợi học đường
Một số môn hoạt động ngoại khóa sau giờ học (ASA) và các chương trình thể thao
Thiết bị công nghệ thông tin
Dịch vụ hỗ trợ sức khỏe thể chất và tinh thần cho học sinh
(*) Học phí của trường đã bao gồm tất cả thành phần nêu trên và không thể chia nhỏ theo từng phần này.

Vui lòng xem học phí của ISSP dưới đây. Học phí có thể được thanh toán theo năm (1 lần thanh toán), mỗi học kỳ (2 lần thanh toán) hoặc mỗi quý (4 lần thanh toán).Versión Informática de Investigación y Docencia - ISSN 1514-2469. Incluida en el Catálogo de Latindex. Licencia

Licencia Creative Commons
Esta obra está bajo una licencia Creative Commons.