Comentarios de lectores/as

Người Theo Đuổi Ánh Sáng | tv360

TV360 Phim (2022-11-25)

En respuesta a Gostei!
  

Phim Người theo đuổi áng sáng
Với nửa chặng đường của mình đến với khán giả, Người theo đuổi ánh sáng vẫn nhận được nhiều tình cảm từ khán giả bởi nội dung ý nghĩa mà bộ phim mang lại. Người theo đuổi ánh sáng là câu chuyện về những người anh hùng thầm lặng họ là những người trẻ, không ngại khó, không ngại khổ, không từ nguy hiểm mà làm công việc cứ hộ.Versión Informática de Investigación y Docencia - ISSN 1514-2469. Incluida en el Catálogo de Latindex. Licencia

Licencia Creative Commons
Esta obra está bajo una licencia Creative Commons.